Make your own free website on Tripod.com

Click on the songs to listen .

If you wish to download the songs please click here.


 

Alathur Brothers

Ragam Tanam Pallavi - Saaveri


Maharajapuram Santhanam

Shree Mahaganapathiravathumaam - Gowla

Narayana Ninna Naama - Shuddha Dhanyaasi

Marugelara - Jayanthashree

Alaipayude - Kaanada


Chembai

Paahimam Shree Aanandabhairavi - Aanandabhairavi

Viriboni - Varna with K J Yesudas. - Bhairavi


D K Jayaraman

Deva Devam Bhaje - Dhanyaasi

Sogasujoodatarama - Kannada Gowla


K J Yesudas

Prakkalanilabadi - Kharaharapriya.

SiddhiVinayakam - Shanmukhapriya


M D Ramanathan

Sarojadalanetri - Shankarabharana

Shree Saraswathi - Aarabhi


Madurai Mani Iyer

Subrahmanyena Rakshitoham - Shuddha Dhanyaasi


Semmangudi Srinivasa Iyer

Ksheenamai tiruga - Mukhaari

Marivere Gati Evvaramma - Aanandabhairavi

Maarubalka - Shree Ranjani

 


Hyderabad Brothers

Saarasaksha paripaalya - Pantuvaraali


T.N.Sheshagopalan

Paridaanamicchhite - Bilahari